Beleidsplan 2021-2022

VOORWOORD

Stichting Dierenvoedselhulp Schiedam is opgericht op 09-11-2021 te Schiedam.

De stichting helpt minimagezinnen met huisdieren door het verstrekken van diervoedselpakketten, hierdoor ervaren deze gezinnen lastenverlichting op hun beperkte uitgavebudget. Onze aandacht voor mens en dier helpt hen om over het schaamtegevoel heen te stappen en hulp in te schakelen of te aanvaarden. De stichting stelt het huisdier centraal en besteed aandacht aan het welzijn voor een betere toekomst. Hierbij zal het financiële aspect van de eigenaren erop vooruit gaan, maar ook de mentale gezondheid. Doordat deze mensen uit hun isolement komen, zullen ze eerder geneigd zijn om problemen met hun huisdieren bij ons te melden. Hierdoor zal er minder snel afstand gedaan worden van hun huisdier. Om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de dieren, zal stichting wie vult mijn bak de benodigde inzet verzorgen, met behulp van vrijwilligers , om de eigenaren hierin te ondersteunen en begeleiden.

Wie zijn leven deelt met een huisdier is het rijkst van allemaal.

Missie / Visie

Stichting Dierenvoedselhulp Schiedam is begonnen als burgerinitiatief. Door doorzettingsvermogen en een duidelijk doel voor de toekomst is het tijd om te groeien. Een huisdier is van onschatbare waarde voor gezinnen waar financiële problemen aanwezig zijn. Huisdieren oordelen nooit en zijn dagelijks hun enige steun in deze moeilijke periode in het leven. Financiële problemen kan iedereen overkomen. Een partner die wegvalt, een baan die je kwijt raakt, onvoorziene hoge rekeningen etc. Dit is al erg, maar als je daardoor ook nog eens op of net boven of onder het bestaansminimum terecht komt dan is het nog veel moeilijker. Helemaal als er ook huisdieren in het spel zijn. Als je je geliefde huisdieren niet meer te eten kunt geven blijft er vaak maar één optie over, en dat is afstand doen van je dier. Omdat voor veel mensen een huisdier enorm belangrijk is, doen zij hun dieren niet snel weg. Afgezien van de praktische kant (naar het asiel brengen kost in de meeste gevallen geld), is er natuurlijk ook nog de emotionele kant. Veel mensen raken geïsoleerd als het financieel slechter gaat, en een huisdier zorgt er voor dat ze nog wat aanspraak en gezelligheid hebben, en als men een hond heeft dan komt men ook wat meer in contact met buurtbewoners. Het huisdier neemt een belangrijke plaats in in het leven van een gedupeerde. Onderzoek laat zien dat mensen dichter in de samenleving blijven staan als ze een huisdier hebben. Uiteraard is het verstandig om afstand te doen van een dier op het moment dat je er niet meer goed voor kunt zorgen. Het is echter een enorm zware beslissing die je niet zomaar neemt. Het lukt ook lang niet altijd om een goed plekje voor een huisdier te vinden, waardoor een dier vaak letterlijk op straat wordt gezet. Wat dan achterblijft is een schuldgevoel, en dat schuldgevoel hebben mensen sowieso vaak als ze afstand doen van hun dier. Vaak hebben ze het gevoel dat ze hebben gefaald, terwijl het lang niet altijd hun eigen schuld is dat ze in een benarde situatie terecht zijn gekomen.

Doelstellingen

Het doen bevorderen van het welzijn van dieren

Huisdieren ondersteunen met voeding

De verwachting is dat, ondanks de aantrekkende economie, het aantal mensen in financiële nood met huisdieren verder zal gaan toenemen. Wij zien dat mensen ondanks de aantrekkende economie toch problemen hebben om rond te komen. De kosten voor levensonderhoud stijgen, boodschappen worden duurder. Om al deze mensen te kunnen helpen is er geld nodig, maar blijven ook de donaties in natura erg welkom, evenals hulp van vrijwilligers.

Vaak wordt dit voedingspakket aangevuld met natvoer, kauwmateriaal, kattenbakvulling, wormmiddelen, vlo-pipetten etc. Het is niet voldoende om de dieren een maand volledig van te kunnen voeren, maar het is een steuntje in de rug. Wij krijgen zo nu en dan ook weleens manden, riemen, halsbanden, krappalen, en kooien gedoneerd, waarmee wij ook vaak een cliënt blij kunnen maken.

 

Werkzaamheden

Werving donateurs

Uitgifte voedselpakketten

Verwerking e-mails

Pakketten samenstellen

Ophalen donaties

Promotie maken bij winkels

Stichting Dierenvoedselhulp Schiedam

Statutaire gegevens:

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer k.v.k 84450819

Wij zijn een rechtspersoon met RSIN: 863215762

Postadres Stichting Dierenvoedselhulp Schiedam: Nieuwe Damlaan 706, 3118 AB Schiedam

Ons telefoonnummer: 06-55196273

E-mail: dierenvoedselhulpschiedam@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL92RABO0375688323  t.n.v. Stichting Dierenvoedselhulp Schiedam. 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden :

Maria Lambregts / Voorzitter

André Klepke / Secretaris

Leni Vredebregt / Penningmeester

 

Beloningsbeleid:

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.