"Een huisdier laat voetafdrukken achter in je hart"
 

Huisregels

Huisregels

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, wordt u verzocht een kopie van inschrijving aan ons te mailen. Dit is nodig om te verifiëren of u tot onze doelgroep behoort. In het geval u in de schuldsanering zit of onder bewind staat, hebben wij een schriftelijke bevestiging van uw bewindvoerder nodig.

Na 1 jaar controleren wij of u nog recht heeft op ondersteuning.

Wij verzoeken u dringend om de coronamaatregelen die gelden correct op te volgen. Negeren van de regels betekend uitschrijving.

Dierenvoedselhulp is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven van het huisdierenvoer. Het diervoedsel kan alleen worden verstrekt indien deze beschikbaar zijn.

Wij vragen u bij de eerste afgifte om uw legitimatie te tonen, zodat wij weten dat u ook daadwerkelijk de aanvrager bent.

Na aanmelding krijgen de cliënten, die via de hulpverlening zijn aangemeld 1 maand de tijd om de bewijsstukken via de hulpverlener te verkrijgen. Let op: De papieren van de hulpverlener moet voorzien zijn van zijn handtekening! In die ene maand mag je wel voer komen halen. Zonder een correct ingevuld aanmeldingsformulier en gevraagde stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

De vorm van ondersteuning is diervoeding.

De voeding wordt altijd door de aanvrager opgehaald, mits in overleg met dierenvoedselhulp anders is overlegd en goedgekeurd.

Er wordt verwacht van de cliënt dat deze de vrijwilligers met respect behandelen. Mocht u zich agressief, discussiërend of grofmondig opstellen dan wordt per direct de ondersteuning voor uw dier stopgezet.

Het verstrekte voer mag niet verkocht, geruild of weggegeven worden.

Zolang u gebruik maakt van onze ondersteuning, mag u geen nieuwe dieren aanmelden. Mocht u deze regel negeren dan ontvangt u geen ondersteuning meer van ons.

Wij vernemen graag als u verhinderd bent voor een voedseluitgifte. Als u zonder afmelding niet op de uitgifte verschijnt, krijgt u een waarschuwing. Bij een tweede keer wordt u verwijderd, omdat wij er dan vanuit gaan dat er geen noodzaak meer is voor ondersteuning.

We proberen elke maand een uitgifte van voer te doen. Als er onvoldoende voer is of er zijn andere zwaarwegende redenen behoudt de Stichting het recht om een uitgifte over te slaan. 

Wij verstrekken geen voer voor uitheemse diersoorten, denk hierbij aan slangen, leguanen en dergelijke 


Wij communiceren via mail en whatsapp : 0642144979 ( dit heeft onze voorkeur ).